สัญญาฝากเช่าบ้าน

สัญญาฝากเช่าบ้าน

สัญญาฝากเช่าบ้าน สัญญาเช่ารูปแบบใหม่

สัญญาฝากเช่าบ้าน ในเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้ มีการแปลงข้อบัญญัติเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ใกล้ตัวเราหลายๆเรื่อง แม้กระนั้นหนึ่ง ในเรื่องที่ คงใกล้ตัว ทุกคนจำนวนมาก ก็คือ สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านที่ภูเก็ต

สัญญาฝากเช่าบ้าน

ซึ่งมีผล บังคับใช้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 สัญญาเช่า กฏหมายใหม่ ฉบับนี้จะมีผลอย่างไรต่อผู้เช่าบ้าง มาไล่เรียงกันมองดูไปพร้อมเพียงกันจ้ะ

สัญญาเช่าบ้านใหม่

ย้อนอดีตข้อบัญญัติเช่า เอื้อผู้ให้เช่ามากเกินความจำเป็น

ขอย้อนอดีต กันบางส่วนนะคะ แต่ก่อน การให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น การให้เช่ารายย่อย หรือ รายใหญ่ พวกที่ เป็นการ ประกอบธุรกิจ ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

อยู่ภายใต้กฎระเบียบของประมวล กฎหมายแพ่ง แล้วก็ การค้าขาย บรรพ 3 ลักษณะ 4 มาตรา 537 ถึงมาตรา 571 โดยมีพื้นฐาน อยู่บน ความรู้ความเข้าใจ ที่ว่า “คู่สัญญาต่างมีอิสระ และ มีฐานะ เท่าเทียม สำหรับเพื่อการเข้าทำ กติกา”

แต่ด้วยความที่กฎเกณฑ์ฉบับนี้ ประกาศใช้ มานานแล้ว ไม่ทันต่อ สภาพสังคม และก็ เศรษฐกิจ ตอนนี้ ทำให้ ผู้ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ มีความ เหนือกว่า ผู้ซื้อ หรือ ผู้เช่าใน หลายด้าน

บรรดา ผู้มีอำนาจ บัญญัติกฎหมาย ก็เลยมีข้อคิดเห็นว่า ธุรกิจให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ นั้นจำเป็นต้อง ต้องมีกฎ กฏเกณฑ์พิเศษ เข้าควบคุม เพื่อลด ความเป็นต่อ ของผู้ประกอบ ธุรกิจ และ สร้างความ เป็นกลาง แก่ผู้บริโภค เยอะขึ้นก็เลยได้ออก “ประกาศ คณะกรรมการ เกี่ยวกับ กติกา วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

เรื่อง ให้ธุรกิจ การให้เช่า อาคารเพื่อ พัก เป็นธุรกิจ ที่ควบคุม คำมั่นสัญญา พ.ศ. 2561” หรือเรียก ง่ายๆว่า เป็นคำมั่นสัญญา เช่าห้อง กฎข้อบังคับใหม่ ที่เราจะมา ทำความเข้าใจกันจ้ะ

หลักใหญ่ สาระสำคัญ ของกติกา เช่าห้อง ข้อปฏิบัติใหม่ ประกาศ ฉบับนี้ซึ่งก็คือสร้างความ ยุติธรรม แก่ลูกค้า โดยจะใช้ บังคับกับ เฉพาะผู้ ประกอบธุรกิจ ซึ่ง หมายความ ถึงผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ พัก

โดยมี สถานที่ ที่แยก ให้เช่า ตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป รวมถึง ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ทเม้นท์ ไม่ว่าจะอยู่ ในอาคารเดียวกัน หรือ หลายอาคาร รวมกัน แต่ไม่แล้วก็ หอพัก และก็ รีสอร์ท วิลล่าภูเก็ต

สัญญาฝากเช่าบ้าน

สรุปข้อความสำคัญที่ผู้เช่าควรรู้ กันถูกเอาเปรียบ

สัญญาเช่าบ้าน ข้อบัญญัติใหม่ ฉบับใหม่นี้ มีหลายส่วน ที่เอื้อต่อ คุณค่า ของผู้เช่า เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอสรุปเนื้อหาให้ดังนี้

สัญญาเช่า จำเป็นจะต้องใช้ภาษาไทย ไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร อักขระ ไม่เกิน 11 ตัวอักษรใน 1 นิ้ว

ต้องระบุ รายละเอียด เกี่ยวกับ ที่อยู่ ของผู้ให้เช่า ผู้เช่า ที่ตั้ง และจากนั้นก็ รายละเอียด ของเงินทอง ที่ให้เช่า ค่าเช่า เงินประกัน ค่าสาธารณูปโภค โดยให้ แสดงทาง และก็ ขณะ จ่ายด้วย

ผู้ให้เช่า ควรต้องส่งใบแจ้งหนี้ ล่วงหน้า ให้แก่ผู้เช่า ไม่น้อยกว่า 7 วัน

ผู้ให้เช่า จำเป็นที่จะต้องคืนเงินรับประกัน ในทันทีทันใด เมื่อสัญญาเช่า สิ้นสุดลง

ผู้เช่า สามารถเลิกกติกา โดยทำเป็นหนังสือ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่ควรต้อง ไม่ค้างค่าใช้จ่ายสำหรับเช่า และก็ มีเหตุจำเป็น

เหตุผิดสัญญา ที่ทำให้ผู้ให้เช่า บอกยกเลิกกติกาได้ จะต้องเฉพาะเจาะจง ด้วยอักขระ ที่ชัด กว่าสาระสำคัญอื่น รวมทั้ง ก่อนเลิกคำมั่นสัญญา ผู้ให้เช่า จำเป็นต้องแจ้ง ผู้เช่า เป็นหนังสือ ให้ปฏิบัติ ตามคำมั่นสัญญาล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน

ผู้ให้เช่า จำเป็นจะต้องมอบคำมั่นสัญญา ให้ผู้เช่าเก็บไว้ 1 ฉบับ

ห้ามเว้นเสียแต่ หรือ นิยามยอมสารภาพ ของผู้ให้เช่า ไว้ในสัญญาเช่า

ห้ามเรียกเก็บ ค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

ห้ามเรียกเก็บ เงินประกันเกิน 1 เดือน

ห้ามเจาะจง ให้ผู้ให้เช่า มีสิทธิเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายในการเช่า ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ ก่อนสัญญาเช่าจบ

ห้ามให้สิทธิ ผู้ให้เช่า เข้าตรวจตรา ทรัพย์สินที่เช่า โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ห้ามผู้ให้เช่า เรียกเก็บ ค่าสาธารณูปโภค เกินกว่าอัตรา ที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ

ห้ามผู้ให้เช่า ห้ามไม่ให้ ผู้เช่า เข้าใช้ประโยชน์ ในเงินทอง หรือ เข้าไปในสถานที่เช่า เพื่อยึด หรือ ย้ายทรัพย์สินของผู้เช่า

ห้ามกำหนด ให้สิทธิผู้ให้เช่า เรียกค่าต่อสัญญา เช่าจากผู้เช่ารายเดิม

สรุป

เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะมีการเกิดขึ้นในคราวหลัง เจ้าของบ้านหรือผู้ให้เช่าก็คงจะกำหนดเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับการเช่าทั้งยังค่าใช้สอย ข้อตกลง พร้อมข้อปฏิบัติต่างๆให้เด่นชัด พร้อมด้วยเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับผู้เช่าเอาไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วย