ลดภาษีที่ดิน

ลดภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้างลด90%

ลดภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง 2563 ปัจจุบันประกาศปรับลดปริมาณภาษีที่จะต้องจ่าย 90 เปอร์เซ็นต์ เพื่อทุเลาพิษวัววิด 19 แล้วที่ดินแต่ละชนิดจะต้องเสียภาษีอากรเท่าไร มีแนวทางคำนวณอย่างไร มาดูกัน เช่าคอนโดสวยภูเก็ต

ลดภาษีที่ดิน

พระ ราช บัญ ญัว่าขาน (พ.ร.บ.) ภาษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง พ.ศ. 2562 มี ผล บัง คับ ใช้ ใน ปี 2563 เป็น ปี แรก โดย จะ เริ่ม จัด เก็บ ภา ษี ที่ ดิน รวมทั้ง สิ่ง ปลูก สร้าง ใน อัตรา ใหม่ ตั้ง แต่ วัน ที่ 1 เดือนมกราคม 2563 เป็น ต้นไป อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง ด้วยสถานที่การณ์การแพร่ระบาดของวัววิด 19 (COVID-19) ส่งผลให้คนโดยส่วนใหญ่มายได้รับผลพวงจากภาวการณ์เศรษฐ ธุระฉะนั้นห้องประชุมแผนกเมืองข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วงวันที่ 2 มิถานายน 2563 ก็เลยลงความเห็นเตียนเห็นถูกอกถูกใจให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับปีภาษี 2563 ในอัตรา 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้พอกับว่าเฉพาะในปี 2563 เราจะเสียภาษีอากรก็แค่ 10% เท่านั้นเอง

แล้วบ้าน หรือที่ดินของพวกเรา เข้าเกณฑ์จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินด้วยไหม แม้จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินจะคำนวณเช่นไร วันนี้กระปุกดอทคอมจะมาสรุปให้รู้เรื่อง

คนใดจำเป็นต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

เจ้าของที่ / ผู้ครอบครองสิ่งก่อสร้าง / ผู้ครอบครองห้องเช่า

ผู้ครอบครองเงินทอง หรือทำประโยชน์ในเงินของเมือง (ที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง)

มีชื่อเป็นเจ้าของ หรืออยู่ในใบสำมะโนครัว ก่อนวันที่ 1 ม.ค. ของปีนั้น

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเกิดซื้อคอนโดในมิ.ย. 2563 จะยังไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดินในสิงหาคม 2563 เพราะว่ามิได้มีชื่ออยู่ในใบสำมะโนครัวก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2563 แม้กระนั้นจำเป็นที่จะต้องเสียภาษีอากรที่ดินในปี 2564

ที่ดินแต่ละชนิด เสียภาษีอากรมากแค่ไหน

* หมายเหตุ : ข้อมูลต่อแต่นี้ไปเป็นอัตราการเก็บภาษีที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563-2564 ส่วนปีต่อๆไป บางทีอาจใคร่ครวญเก็บตามอัตราเพดานสูงสุดอีกครั้ง

1. ทำการเกษตร เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

สำหรับเพื่อการใช้ที่ดินเพื่อปลูกข้าว ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และก็กิจการค้าอื่นดังที่ประกาศระบุ

ดังนี้ คำว่าที่ดินเพื่อการกสิกรรมจำเป็นต้องปลูกต้นไม้ดังที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุด้วย อาทิเช่น แม้ปลูกกล้วยจำเป็นต้องไม่ต่ำลงยิ่งกว่า 200 ต้น/ไร่ ปลูกทุเรียน, เงาะ, มะม่วง, มะพร้าว, ลิ้นย่าง, ลำไย จำต้องไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20 ต้น/ไร่, มะนาว 50 ต้น/ไร่, ยางพารา 80 ต้น/ไร่ ถ้าเกิดปลูกน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่นับได้ว่าเป็นที่ดินเพื่อการกสิกรรม

กรณีเลี้ยงปศุสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ ก็จะมีระบุอัตราอย่างน้อย อย่างเช่น เลี้ยงวัวหรือควาย ในคอกขนาด 7 ตารางเมตร/ตัว และก็ใช้ที่ดิน 1 ตัว ต่อ 5 ไร่, เลี้ยงเป็ดรวมทั้งไก่ 4 ตารางเมตร/ตัว ฯลฯ

อัตราภาษีปี 2563-2564

ราคา 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (พอๆกับจะต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 100 บาท)

– ราคาเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 300 บาท)

– ราคาเกิน 100-500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 500 บาท)

– ราคาเกิน 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 700 บาท)

– ราคา 1,000 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (พอๆกับจำต้องเสียภาษีอากร ล้านละ 1,000 บาท)

* กรณีละเว้นแล้วก็ลดภาษี

1. กรณีเป็นบุคคลปกติสำนักงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรใน 3 ปีแรกที่ข้อบังคับบังคับใช้ (ปี 2563-2565) ส่วนปีที่ 4 เป็นต้นไป (เป็น ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป) ได้รับละเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น แม้กระนั้นถ้าหากเป็นนิติบุคคลจะมิได้รับการงดเว้น

2. เฉพาะปี 2563 ได้ลดภาษี 90% ของปริมาณภาษีที่จำเป็นต้องเสีย อีกทั้งบุคคลปกติรวมทั้งนิติบุคคล เพื่อทุเลาพิษ COVID-19

ด้วยเหตุนี้ เมื่อหักค่ายกเว้นแล้วจะได้อัตราภาษีที่ดินเพื่อการกสิกรรมสำหรับบุคคลปกติ ดังต่อไปนี้

ดูเพิ่มเติมที่: ซื้อวิลล่า ภูเก็ต, จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต, วิลล่าภูเก็ตป่าสัก, ขายวิลล่าภูเก็ต, ขายบ้านภูเก็ต, โครงการบ้านภูเก็ต, phuket property

ปี 2563

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำการกสิกรรม เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2564-2565

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร ไม่ต้องเสียภาษีอากรที่ดิน

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำสวน เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

ปี 2566 เป็นต้นไป

– บุคคลปกติที่ทำงานเกษตร มีที่ดินราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการงดเว้นภาษี ในกรณีที่ดินมีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท เก็บภาษีส่วนเกิน สูงสุดไม่เกิน 0.15%

– นิติบุคคลที่เป็นเจ้าของพื้นที่ทำไร่ทำนา เสียภาษีอากรที่ดินตามอัตราธรรมดา

สรุป

พอๆกับว่า ถ้าหากพวกเรา (บุคคลปกติ) มีที่ดินทำการเพาะปลูกที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะได้รับการงดเว้นไปโดยปริยาย ไม่ต้องเสียภาษีอากรเลยสักปี