เอกสารกู้บ้านมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้บ้านมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้บ้านมีอะไรบ้าง เอกสารกูบ้านนั้นมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้บ้านมีอะไรบ้าง ภายหลังสัญจรหาที่อยู่ที่อาศัยอยู่พักหนึ่งบ้าน ในบรรดาตัวเลือกทั้งปวงคนซื้อจะสามารถตกลงใจเลือกบ้านที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในตอนท้าย อีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญเป็น การขอสินเชื่อ

ซึ่งความรวดเร็วและก็การพินิจอนุมัตินั้นเริ่มตั้งแต่การยื่นเอกสารกู้ซื้อบ้านที่ถูกและก็ครบบริบรูณ์ ซึ่งการเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นไม่ยุ่งยากเกินความสามารถของผู้บริโภคบ้านมือใหม่อย่างเช่นคุณวิลล่าภูเก็ต ลองมองกันว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านมีอะไรบ้าง

5 ขั้นตอนกู้ยืมซื้อบ้าน คอนโด

 • ขั้นตอนที่ 1 ตระเตรียมเงินให้พร้อมก่อนกู้ซื้อที่อยู่ที่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 2 ค่าตอบแทนรายเดือนเท่านี้กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ได้เท่าใด
 • ขั้นตอนที่ 3 แนวทางเลือกดอกสินเชื่อกู้ซื้อที่พักที่อาศัย
 • ขั้นตอนที่ 4 กู้หนี้ยืมสินซื้อบ้าน คอนโดPhuket Villa จะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง (เวลานี้คุณอยู่ตรงนี้)
 • ขั้นตอนที่ 5 กู้ยืมเงินซื้อบ้าน คอนโด ไม่ผ่าน ทำยังไง
เอกสารกู้บ้านมีอะไรบ้าง

เอกสารกู้ซื้อบ้านมีอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อบ้าน สามารถแบ่งเอกสารกู้ซื้อบ้านออกเป็น 3 กรุ๊ป ดังนี้

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่จะระบุตัวตนว่าคนที่กู้เป็นคนใดบ้านจัดสรรรวมทั้งอาศัยอยู่ที่ไหน

เอกสารในกรุ๊ปที่ 1 ซึ่งผู้ขอสินเชื่อจำต้องตระเตรียมเพื่อยื่นประกอบกิจการพินิจพิเคราะห์ขอสินเชื่อมีดังนี้

 • 1. บัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ วิลล่าในป่าตองจัดเตรียมให้พร้อมทั้งยังต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 • 2. ทะเบียนสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน ทั้งยังต้นฉบับแล้วก็ก๊อบปี้ทุกหน้า
 • 3. ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือแปลงชื่อสกุล ให้จัดเตรียมใบลงบัญชีเปลี่ยนแปลงชื่อและก็ชื่อสกุล บ้านสไตล์มินิมอลทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา ใช้ทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะมีการแปลงชื่อจำนวนกี่ครั้ง
 • 4. กรณีแต่งงาน ตระเตรียมทะเบียนสมรส อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา
 • 5. กรณีหย่า ตระเตรียมทะเบียนหย่า อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
 • 6. กรณีสามีภรรยาเสียชีวิต จัดแจงมรณะบัตรของคู่ครองวิลล่า ราคาถูกภูเก็ต ทั้งยังต้นฉบับรวมทั้งสำเนา
 • 7. กรณีแยกกันอยู่กับคู่ครอง จัดแจงใบแจ้งความแยกกันอยู่ อีกทั้งต้นฉบับแล้วก็สำเนา

กรุ๊ปที่ 2 เอกสารแสดงด้านการเงิน

เอกสารชุดนี้จะให้ข้อมูลด้านรายได้รวมทั้งความสามารถสำหรับเพื่อการผ่อนส่งของผู้ขอสินเชื่อ รวมถึงหลักทรัพย์ต่างๆ

กรณีเป็นพนักงานประจำขึ้นอยู่กับหน่วยงาน ให้จัดแจงเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. ใบรับรองค่าตอบแทนรายเดือนบ้านวิลล่าภูเก็ต ฉบับจริง
 • 2. เพย์เมนต์สลิปค่าตอบแทนรายเดือน หรือใบแจ้งการจ่ายค่าจ้างจากหน่วยงานย้อนไป 3 เดือน ฉบับจริงและก็สำเนา
 • 3. สมุดบัญชีแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 • 4. กรณีรับเงินเดือนเป็นเงินสด บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ตให้จัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีรายได้รายปีหรือใบรับรองการหักภาษีในที่จ่าย (50 ทวิ) อีกทั้งต้นฉบับและก็สำเนา
เอกสารกู้บ้านมีอะไรบ้างและต้องทำยังไง

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. สำเนาทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้า หรือใบรับรองการเขียนทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือบริคณห์สนธิ) ในกรณีที่มีการลงบัญชี
 • 2. สมุดบัญชีแสดงการเดินบัญชีย้อนไป 12 เดือน อีกทั้งบัญชีส่วนตัวรวมทั้งบัญชีธุรกิจ ทั้งยังฉบับจริงแล้วก็สำเนา
 • 3. บัญชีธนาคารบัญชีเดินสะพัดที่แสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน แล้วก็วงเงินเบิกเกินบัญชี
 • 4. หลักฐานอื่นๆเกี่ยวกับธุรกิจการค้า ได้แก่ รูปถ่ายกิจการค้า 5 ภาพ รายนามผู้ถือหุ้น งบการเงิน หลักฐานรายได้รวมทั้งเงินทองอื่นๆหลักฐานแสดงการเสียภาษีอากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30) ฯลฯ

กรณีดำรงชีพอิสระ ให้จัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 • 1. บัญชีธนาคารแสดงรายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน ทั้งยังฉบับจริงรวมทั้งสำเนา
 • 2. เอกสารสิทธิ์ประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น หมอ หมอฟัน เภสัชกร วิศวกร ทนายความ นักออกแบบ ฯลฯ

กรุ๊ปที่ 3 เอกสารแสดงเนื้อหาหลักทรัพย์

สำหรับการขอสินเชื่อบ้านนั้นสถาบันการเงินจะถือเอาอสังหาริมทรัพย์ที่กู้ยืมไปซื้อนั้นมาเป็นประกัน ด้วยเหตุนั้นเอกสารที่แสดงเนื้อหาหลักทรัพย์ก็คือ เอกสารที่กำหนดถึงอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

 • 1. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น บ้าน phuket property ทาว์นเฮ้าส์ ตึกการค้า ฯลฯ ให้จัดแจงสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน โฉนดที่ดิน (นางสาว 4 จังหวัด) หรือหนังสือแสดงสิทธิ์ใน ที่ดิน (นางสาว 3 กรัม) ก๊อบปี้ทุกหน้าปริมาณ 2 ชุด
 • 2. ในกรณีที่อสังหาริมทรัพย์เป็นห้องพัก ให้จัดเตรียมหนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อำเภอช. 2) ถ่ายเอกสารทุกหน้า ปริมาณ 2 ชุด
 • 3. แผนที่ตั้งอย่างย่อๆของอสังหาริมทรัพย์
 • 4. ภาพถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
 • 5. สำเนาข้อตกลงจะซื้อจะขาย รวมทั้งคำสัญญาเงินมัดจำ หรือหลักฐานการจ่ายเงินดาวน์
 • 6. ในกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์มือสอง เป็นการซื้อต่อที่มิได้ซื้อโดยตรงจากแผนการแบ่งสรร บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต ให้ตระเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งใบสำมะโนครัวของผู้จะขาย
 • 7. สำเนาหนังสือแสดงเจ้าของสิ่งก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด. 13) ใบอนุมัติก่อสร้างบ้าน ใบคำวิงวอนเลขที่บ้าน ฯลฯ

กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ผู้กู้ร่วมทุกคนเตรียมเอกสารในกรุ๊ปที่ 1 เอกสารประจำตัวผู้ขอสินเชื่อ และก็เอกสารในกรุ๊ปที่ 2 เอกสารโชว์ด้านการเงิน ตามกระบวนการแล้วก็เนื้อหาที่ให้ไว้ข้างบน

ภายหลังจัดแจงเอกสารทั้งผองเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ผู้ขอสินเชื่อควรจะตรวจตราเอกสารอีกทีเพื่อความมั่นใจว่าเอกสารการขอสินเชื่อบ้านนั้นถูกตระเตรียมไว้อย่างแม่นยำแล้วก็ครบแล้ว ทั้งยังเอกสารที่อยากได้ต้นฉบับไปแสดงและก็เอกสารที่ใช้สำเนา วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต ให้ผู้ขอสินเชื่อลงลายมือชื่อยืนยันสำเนาถูกทุกฉบับ

แต่ ถึงแม้ว่าผู้ขอสินเชื่อจะจัดเตรียมเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการแล้ว แต่ว่าสถาบันการเงินมีสิทธิเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆเพิ่ม ประกอบกิจการพินิจอนุมัติสินเชื่อ ในกรณีแบบนี้ผู้กู้ควรจะรีบจัดการนำเอกสารส่งต่อข้าราชการสินเชื่อด้านใน 3 วัน เพื่อความเกี่ยวเนื่องของกรรมวิธีใคร่ครวญ

สรุป

สำหรับคนที่กำลังจัดแจงกู้ซื้อบ้าน สามารถมองอัปเดตอัตราค่าดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน เปรียบดอกของแต่ละแบงค์กันก่อนที่จะตัดสินใจยื่นกู้สินเชื่อบ้านถึงที่กะไว้นี่