โปรแกรมคำนวณเงินกู้

โปรแกรมคำนวณเงินกู้

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ โปรแกรมคำนวณเงินกู้ยืม

โปรแกรมคำนวณเงินกู้ การคำนวณ เงินกู้ยืม นี้เป็น การวัด การยกยอด เงินกู้ยืม ได้สูงสุด เพื่อ เสนอแนะ โครงงาน หรือ บริการ สินเชื่อ ที่เหมาะสมกับ คุณ

ซึ่ง ขึ้นกับ รายได้ และก็ ระยะ สำหรับในการ ผ่อนของคุณ โคมไฟเพดานสูง

ผลของการคำนวณเงินกู้ยืม

ยอดผ่อน จ่าย ต่อเดือน 20,973.02บาท

วงเงินกู้สูงสุด 3,500,000.00บาท

รายได้รวม อย่างน้อย ของผู้กู้ร่วม 52,432.55บาท จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

โปรแกรมคำนวณเงินกู้

เอกสาร กู้ซื้อบ้าน ก่อนยื่นกู้ ซื้อบ้าน

ควรจะตระเตรียม อะไรบ้าง

หากอยากทราบ แล้ว ว่า คุณจัดเตรียม เอกสาร กู้ซื้อบ้าน อะไรบ้าง เพื่อ การกู้ยืม ซื้อบ้าน เกิดเรื่อง กล้วยๆและก็ ถ้าเกิดมี ผู้กู้ร่วม หรือ ผู้ค้ำประกัน จำเป็นต้องจัดเตรียม เอกสาร อะไร เพิ่มเติม ไปดู เอกสารกู้ ซื้อบ้าน กันเลยจ้ะ

เอกสารกู้ยืมเงิน ซื้อบ้านที่ จำเป็นจะต้อง ยืนยัน ขอสินเชื่อ บ้านผ่านฉลุย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

ให้ทุก ขั้นตอน ของการยืมเงิน ซื้อบ้าน เกิดเรื่อง ง่ายสุดๆ ด้วยแนวทาง เริ่ม ตระเตรียม เอกสาร กู้บ้าน ให้พร้อม เพื่อ ช่วย ร่น ช่วงเวลา ให้สถาบัน การคลัง อนุมัติ สินเชื่อ บ้านเร็วมาก เพิ่มขึ้น โดยแบ่ง เนื้อหา เอกสาร ตามแหล่ง ที่มา ของราย ได้ดังต่อไปนี้

เอกสารทั่วๆไป

1. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ หนังสือเดินทาง

2. สำเนา ทะเบียนสำมะโนครัว

3. สำเนา ทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร / ใบแจ้งความ แยกกันอยู่

4. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล (หากมี)

เอกสารแสดงรายได้

1. กรณีเลี้ยงชีพ ประจำ หรือ ผู้มีรายได้ ประจำ

1.1 ใบรับรอง ค่าตอบแทนรายเดือน หรือ ใบรับรอง ค่าจ้างรายเดือน แบบใช้ ผลประโยชน์ ของหน่วยงาน

1.2 สลิปค่าจ้างรายเดือนย้อนไป 6 เดือน

1.3 สมุดบัญชี ค่าจ้างรายเดือน ย้อนไป 6 เดือน

2. กรณีเจ้าของกิจการ

2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือ การันตี การเขียน ทะเบียน บริษัท

2.2 รายนามผู้ถือหุ้น

2.3 รายการเดินบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน

2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี

2.5 หลักฐานการเสียภาษีอากร เป็นต้นว่า ภาษีมูลค่าเพิ่ม 30 ฯลฯ

2.6 ภาพถ่ายธุรกิจ 4-5 ภาพ พร้อม แผนที่ตั้ง อย่างย่อๆ

3. กรณีดำรงชีพอิสระ

3.1 รายการเดินบัญชีย้อนไป 6 เดือน

3.2 ใบอนุมัติประกอบวิชาชีพ ดังเช่นว่า หมอ, ทนายความ, คนเขียนแบบ ฯลฯ

เอกสารหลักประกัน

1. สำเนาโฉนด ที่ดิน หรือ สำเนา หนังสือ แสดง บาปสิทธิ แฟลต

2. สำเนาคำสัญญา จะซื้อ จะขาย หรือ คำสัญญา เงินมัดจำ

3. แผนที่ แสดง ทำเลที่ตั้ง ที่ตั้ง ของที่ดิน หลักประกัน

คำชี้แจงอัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

1. MLR (Minimum Loan Rate) อัตราค่าดอกเบี้ย เงินกู้ยืม อย่างต่ำ ที่แบงค์ ระบุ เรียกเก็บ ลูกค้า รายใหญ่ ชั้นยอด ชนิด เงินกู้ยืม แบบระบุ ช่วงเวลา

2. MRR (Minimum Retail Rate) อัตรา ดอก เงินกู้ยืม อย่างน้อย ที่แบงค์ เรียกเก็บ จากลูกค้า รายย่อย ชั้นยอด

3. MOR (Minimum Overdraft Rate) อัตรา ดอก เงินกู้ยืม อย่างต่ำ ที่แบงค์ เรียกเก็บ จากลูกค้า รายใหญ่ เกรดเอ ชนิด เงินเบิก เกินบัญชี